Grow the way you meant to be 
Like a Rose .

Koe nyt in­tui­tii­vi­nen tun­ne­ke­ho­te­ra­pia

 Intuitiivinen tunnekehoterapia on psykodynaamista, voimavarakeskeistä, vuo­ro­vai­kut­teel­lis­ta ja tavoitteellista lyhytterapiaa, joka on olemassa sinun mielesi ja kehosi hyvinvointia varten.


Kaikki elävä sykkii energiaa ja kaikki energia sisältää tietoa. Ihmisen kehoa ympäröivä energiakenttä sisältää ja heijastaa yksilön energiaa ja toimii siten in­for­maa­tio­kes­kuk­sen tavoin hyvin herkkänä ha­vain­to­jär­jes­tel­mä­nä vuorovaikutuksessa ympäröivään maailmaan. Energiakentässämme mukanamme kulkeutuu niin sisäisten kuin ulkoisten kokemustemme luomaa emotionaalista energiaa - sekä positiivista että negatiivista. Tämä emotionaalinen voima vaikuttaa kehon fyysiseen kudokseen ja muuttuvat kokemustemme kautta osaksi kehoamme. Emotionaalista energiaa ener­gia­jär­jes­tel­mäs­säm­me ja kehossame synnyttävät muun muassa kokemukset menneistä ja nykyis ihmissuhteet, sekä nykyiset että työhön liittyvät; syvälliset tai traumaattiset kokemukset ja muistot; uskomukset ja asenteet mukaan lukien kaikki hengelliset ja taikauskoiset uskomukset. Kokemusten aiheuttamat tunteet koodaantuvat biologiseen järjestelmään ja vaikuttavat osaltaan solukudoksen muodostumiseen. Solukudos puolestaan luo energiaa, joka kuvastaa näitä tunteita. Nämä energia jäljet kehossa muodostavat energian kielen, joka sisältää kirjaimellista ja symbolista tietoa, jonka pystyn lukemaan.


Autan sinua voimaan omassa kehossasi paremmin. Käyn lävitse kehosi energiakenttää ja tunnistan siitä mahdollisia kiputiloja ja tukkeutumia/lukkoja.  Pystyn toimiaan etänä.  Autan erilaisissa ihmissuhteiden vuorovaikutukseen ja toimivuuteen liittyvissä haasteissa, suhdesolmuissa. Tunteisiin liittyvissä, eritoten rakkauteen ja/tai rakkaudettomuuteen liittyvissä kokemuksellisissa haasteissa. Haluun tai haluttomuuteen - halujen eri parisuuteen liittyvissä asioissa ja seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiin liittyvät asiat pohdituttavat, voit ottaa rohkeasti yhteyttä.


Keskeisenä lähtökohtana intuitiivisessa tunnekehoterapiassa on, että tulee kuulluksi ja saa työvälineitä elämään sekä arkea ja kehon tuntemuksia koskettaviin kysymyksiin ja voi alkaa tuntemaan olonsa paremmaksi omassa kehossaan.


Tunnekehoterapiaan voi tulla yksin, kumppanin, tai tukihenkilön kanssa. Keskustelut kanssani ovat aina luottamuksellisia.

Alle 18-vuotiailla nuorilla tulee aina olla huoltaja mukana.


Miten prosessi etenee?


Intuitiivinen tunnekehoterapia on prosessi, joka muodostuu terapiatapaamisissa - joissa sovimme yhdessä asiakkaan kanssa miten edetään - ja niiden välillä tapahtuvasta itsenäisestä teemojen pohtimisesta ja mahdollisten tehtävien tekemisestä.


Kuuntelen aina asiakkaan toiveita hoidon etenemisen suhteen ja siten hoito rakentuu ja etenee intuitiivisesti alkukartoituksen jälkeen aina asiakkaan sen hetkisen tilanteen, tarpeiden ja toiveiden mukaisesti energiakehon hoidon ja ja terapiaprosessissa käytyjen keskustelujen vuorovaikutuksessa. 


Tapaamisen kesto on yleensä 60 minuuttia (yksilötapaaminen) ja 90 minuuttia (yksilö/paritapaaminen). Terapian kesto ja käyntien määrä sovitaan yhdessä. Terapiahoito ei sisällä seksiä eikä seksuaalista, kiihottavaa koskettelua.


Joskus jo yksikin käynti riittää. – Se voi olla yksi parhaimmista päätöksistäsi koskaan.


Rakastan sinua

Hinnat alkaen etänä

55€*

/ 60 min
Sugar loaf - Rio de Janeiro -  Carnaval - All pictures edited with my presets available on my BIO

* Huomioitavaa! Hinta määräytyy ajan ja kokoonpanon mukaisesti. Alkaen hinnat ovat etähintoja. Lähihoidon/terapian hinta  75 € / 60 min, 105 € / 90 min.