Shot with Leica M5 and the Summicron 2.0 on AGFA Vista Plus 400

Ih­mis­suh­de- ja sek­su­aa­li­te­ra­pia

Seksuaaliterapia on voimavarakeskeistä, vuo­ro­vai­kut­teel­lis­ta ja tavoitteellista lyhytterapiaa, joka on olemassa sinun ja ihmissuhteidesi hyvinvointia varten.


Autan sinua voimaan paremmin. Autan erilaisissa ihmissuhteiden vuorovaikutukseen ja toimivuuteen liittyvissä haasteissa - elämän suhdesolmuissa ja solmukohdissa.  Matkaan hetken tukenasi. - Autan avaamaan tunnelukkoja. Ohjaa sinua oivaltamaan ja voimaan paremmin omassa elämässäsi voimauttavin keinoin.  Pystyn antamaan ohjausta ja välineitä erilaisiin riippuvuuden tiloihin, haluun tai haluttomuuteen - halujen eri parisuuteen liittyvissä asioissa. Myös, jos seksuaali- ja jos sukupuoli-identiteettiin liittyvät asiat pohdituttavat, voit ottaa rohkeasti yhteyttä.


Keskeisenä lähtökohtana terapiassa on, että tulee kuulluksi ja saa työvälineitä elämään: arkea ja kokonaisvaltaista elämää koskettaviin kysymyksiin ja voi alkaa tuntemaan olonsa paremmaksi oman mielen voiman kautta.


Seksuaaliterapiaan voi tulla yksin, kumppanin, tai tukihenkilön kanssa. Keskustelut kanssani ovat aina luottamuksellisia. 


Miten prosessi etenee?

Seksuaaliterapia on prosessi, joka muodostuu terapiatapaamisissa - joissa sovimme yhdessä miten edetään - ja niiden välillä tapahtuvasta itsenäisestä teemojen pohtimisesta ja mahdollisten tehtävien tekemisestä.


Kuuntelen aina toiveitasi/toiveitanne hoidon etenemisen suhteen ja siten hoito rakentuu ja etenee intuitiivisesti alkukartoituksen jälkeen aina sen hetkisen tilanteen, tarpeidesi/-denne ja toiveittesi/-tenne mukaisesti  terapiaprosessissa käytyjen keskustelujen vuorovaikutuksessa.


Tapaamisen kesto on yleensä 60 minuuttia (yksilötapaaminen) ja 90 minuuttia (yksilö/paritapaaminen). Terapian kesto ja käyntien määrä sovitaan yhdessä. Terapiahoito ei sisällä seksiä eikä seksuaalista, kiihottavaa koskettelua.

Joskus jo yksikin käynti riittää. – Se voi olla yksi parhaimmista päätöksistäsi koskaan.

-

Hinnat alkaen

55 €*/etänä

Saturday. Summer. Beautiful sunny day, so my friends and I decided to make a picnic and watch the sundown. Pretty fun and relaxed day.

* Huomioitavaa! Hinta määräytyy ajan ja kokoonpanon mukaisesti. Alkaen hinnat ovat etähintoja. Lähihoidon/terapian hinta  75 € / 60 min, 105 € / 90 min.