We were at this beautiful brige in murren , in the bernese Oberlan in switzerland with some friend, when i tell my friend to run like if he would catch the last ray.

Men­taa­li­val­men­nus­ta  - Ca­libra­tion of the Mind  

IHMISYYDEN YTIMESSÄ

3 6 9

Rakkaudesta valmentamiseen

Mighty elephant
1619367450895_HeidiKMakinen-me.png

Valjasta asian­tun­ti­juu­te­ni nyt käyttöösi!

Autan kir­kas­ta­maan vi­sio­tan­ne ja sel­keyt­tä­mään stra­te­gi­sia lin­jauk­sia, koska missionne on tärkeä. Toimin val­men­ta­ja­na elämän eri haas­teis­sa ja sol­mu­koh­dis­sa. Tarjoan val­men­nus­ta yritystys- ja hen­ki­lö­asiak­kail­le. Rohkaisen mieltä ja selkeytän stra­te­gi­sia lin­jauk­sia. Tarjoan voi­ma­va­ra­kes­keis­tä ohjausta nyt jat­ku­vas­sa muu­tok­ses­sa tilassa rat­kai­su­kes­kei­ses­ti oi­val­lus­ten kautta. Missioni on saada sinut ja yri­tyk­se­si nyt lois­ta­maan! 

Rakastan sinua 

Galleria

Happy daughter
7YlHU_ZPS34-me
photo of person holding lighted sparkler
Don’t let go
Calligraphy quotes
Chalk dust rainbow heart wallpaper.
success
Fire and Ice:

Crystal Pyramid photographed in studio.   I'm using this as my latest Desktop Wallpaper at work, the simple dark background makes finding desktop icons very easy! [8/20/2020]
Sponsored by Google Chromebooks
If you like my work and you'd like to support me, you can also consider a donation > http://www.paypal.me/helloimnik. Thank you 😌

A quote that couldn’t be truer.
Saturday. Summer. Beautiful sunny day, so my friends and I decided to make a picnic and watch the sundown. Pretty fun and relaxed day.
Never Stop

Pieni rak­kau­del­li­nen hen­gi­tys­har­joi­tus päivääsi

Rakkaus on hengittämistä samaan tahtiin. Se on  tilan ja ymmärtämisen antamista  ja luomista toisellemme - luoden mielen hyvinvointia ja turvaa. Hengittäminen samaan tahtiin luo välillemme näkymättömän sidoksen - universaalisen yhteenkuuluvuuden tunteen, joka välittyy mielemme tasolta kehoomme, ympäröivään energiakenttäämme ja siitä vaikuttaen kanssamatkaajiin. On siis erityisen tärkeää huolehtia ja kantaa vastuuta omasta hyvinvoinnista, lisäten päivään hiljentymistä ja rauhoittumista. Kiitollisuutta, iloa ja rakkautta.

Aseta kätesi nyt rintakehäsi päälle ja puhalla voimakkaasti suun kautta keuhkot nyt aivan tyhjäksi. Hyvä! -  Hengitä nyt syvään nenän kautta sisään keuhkot täyteen rakkaudellista, energisoivaa energiaa, joka virratessaan täyttää ne moninaisin rakkaudellisin, ilon värein. - Pidätä nyt hetken hengitystä ja tunnustele kehoasi mielessäsi. - Näe värit ja tunne, kuinka energia kihelmöi kehossasi nyt.. Riittää myös, että vain tunnustelet mitä tuntemuksia nousee.  Päästä ilma hitaasti nyt suun kautta ulos ja sano samalla ulos hengittäessäsi itsellesi: 'Minä rakastan sinua'. - Jatka tätä ainakin kolme kertaa.  Huomioi, että sisään hengittäessäsi vatsasi pullistuu ja ulos hengittäessä laskee. Jatka nyt syvähengittämistä niin kauan, kuin olosi on hyvä ja rauhallinen. Sano sen jälkeen itsellesi: "KIITOS. - Minä rakastan sinua". Aloita uusi aamu nyt uusin voimin. 


Rakkaudella Heidi 

Red lipstick smile
Mighty elephant
Yama

Tun­ne­työs­ken­te­lyn fi­lo­so­fi­nen ydin

"Jotta ymmärtää, tulee tiedostaa - jotta tiedostaa, tulee havaita. - Jotta pystyy havaitsemaan, tulee kokea ja tuntea. - Jotta voi ymmärtää kokemiansa tunteita - tulee ne oppia havaintojen kautta tunnistamaan. - Luoden tuntemuksilleen merkityksiä. - Merkitykset liittyvät aiemmin koettuun ja niissä hetkissä syntyneisiin tunteisiin - jotka sijaitsevat kehossa ja synnyttävät kokemuksellisen kehomuistin. Mieli unohtaa - keho muistaa - sanotaan. - Jotta oppii tunnistamaan kokemuksiin liitettyjen tunteidensa merkityksen - tulee ymmärtää niihin liitetyt odotukset, toiveet ja tarpeet - mielikuvat - huomioiden tunteiden kirjon ja kehon tuntemukset siinä hetkessä. - Jotta kykenee kasvattamaan ymmärrystään kokemistaan tunteista tietoisuudessa - synnyttäen näin myötätuntoa itseään ja muita kohtaan - tulee pysähtyä, havainnoida ja tiedostaa tunteiden merkitys ymmärryksessä -  kokemuksellisen toiminnan kautta - vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­ses­sa suhteessa muuhun maailmaan. - Avaten näin tunnelukkoja, jotka estävät meitä tuntemaan, tekemään ja valitsemaan asioita, joita sydämmestämme haluamme, mutta emme jostakin syystä kykene tai uskalla. " -Heidi K. Mäkinen-